Privacy policy – Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste suomeksi englanninkielisen jälkeen.

Privacy policy

WHO WE ARE
Metallihelvetti Ry
Puutarhakatu 46
20100 Turku, Finland
email: jussi@metallihelvetti.net
https://www.metallihelvetti.net

What personal data we collect and why we collect it

In order to complete ordes made in web store, we need to collect information such as name, email address and telephone number. We also collect  transactional data, such as purchase information. Register does not include any sensitive personal information. We don’t collect any statistical data by using analytics software or use any automated desicion making.

Who we share your data with

When you make an order, your name, address and other provided contact information will be shared to some third-party providers which include factory making ordered products (Printful), payment processor (Paypal) and to logistics company used for delivering ordered items (may vary). These partners may store data outside of EU or Europe. We don’t give or sell any customer data for marketing purposes.

How long we retain your data

We store user and purchase information as long as it is needed for completing your order, in any case maximum one year.

What rights you have over your data

You can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

How we protect your data

Data is protected by using generally accepted technical measures such as encryption, firewall and passwords. Only personnel responsible of order processing has access to user data.

What data breach procedures we have in place

In case of data breach local authorities and all users affected will be informed.

Changes to privacy policy

If we make any change(s) to the privacy policy, we will post a notice on our site prior to such change(s) taking effect.

 

Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjänä toimii:

Metallihelvetti Ry
Puutarhakatu 46
20100 Turku
email: jussi@metallihelvetti.net
https://www.metallihelvetti.net

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste on verkkokauppatilausten toimittaminen asiakkaalle. Saamme tilausrekisteriimme tiedot henkilöltä itseltään eli henkilötietojen käsittely perustuu verkkokaupan asiakkaan antamaan nimenomaiseen suostumukseen. Tilausrekisteriimme tallennetaan tilaajan nimi, osoite sekä käyttäjän antamat muut yhteystiedot (puhelin, sähköpostiosoite). Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietoja.

Analytiikka
Sivuillamme ei käytetä mitään kävijätietoa kerääviä analytiikka-ohjelmia.

Kenelle jaamme tietosi
Tilauksen yhteydessä henkilötiedot jaetaan maksunvälittäjälle (Paypal), tilauksen valmistajalle (Printful) sekä tilauksen toimittamiseen käytettävälle kuljetusyritykselle (saattaa vaihdella).  Nämä tahot  saattavat säilyttää dataa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Me emme myy tai luovuta asiakkaidemme tietoja kolmansien osapuolten markkinointitarkoituksiin. 

Kuinka kauan säilytämme tietoa
Säilytämme tilaajan tietoja niin kauan kuin se on tarpeellista lähetysten toimittamisen kannalta, kuitenkin enintään vuoden ajan.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus tarkistaa mitä henkilötietoja rekisteröidystä on talletettu tilausrekisteriin. Oikeus pyytää henkilötietojen päivittämistä, korjausta tai poistamista. Tietojen poistoa voi kuitenkin rajoittaa niiden välttämättömyys sopimuksen mukaisen palvelun tuottamiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi. Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa annettuihin yhteystietoihin. Pidämme huolen, että henkilötietojasi käsitellään salassapitovelvollisuutta noudattaen.

Rekisterin suojaus
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, salasanoilla, SSL-suojauksella, ajantasaisilla tietoturvapäivityksillä ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla. Tilausrekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Tietoturvaloukkaukset
Yhdistys raportoi kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tietoturvaloukkauksista. Viranomaisten lisäksi myös käyttäjille, joiden tietoja tietoturvaloukkaus koskee, ilmoitetaan vakavista loukkauksista mahdollisimman pian, jotta nämä voivat ryhtyä tarvittaviin toimiin omien tietojensa suojaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen
Jos tietosuojaselosteeseen tehdään muutoksia, tiedotamme asiasta verkkosivulla ennen muutosten voimaantuloa.